2016 - 2017 TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ


916 | 11.01.2016
| |

2016 - 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ
1- Mevcut Net Maaş Tutararları 01/01/2016 dan itibaren (Enflasyon Farkı Hariç) % 6 Oranında Arttırılmıştır.
2- 01/07/2016 tarihihinden itibaren 30/06/2016 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç) % 5
 Oranında Arttırılmıştır.
3- 01/01/2017 tarihihinden itibaren 31/12/2016 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç) % 3 Oranında Arttırılmıştır.
4- 01/07/2017 tarihihinden itibaren 30/06/2017 tarihindeki Net Maaş Tutarları (Enflasyon Farkı Hariç) % 4
 Oranında Arttırılmıştır.
 Toplu Sözleme Süresi İçerinde Diğer Kazanımlar Hariç Net Maaş Tutarlarında (Enflasyon Farkı Hariç)
Toplamda Ortalama % 19 Civarında Maaş Artışı Gerçekleşecektir.
 5-Avukatlık Vekalet Ücreti Gösterge Rakamı 10.000 Punadan 15.000 Puana Yükseltilmiştir.
6- 657 4/C Kpsamında Çalışan Personele Maaşlarına ilave olarak 1.800 Gösterge rakamının Memur Maaş Aylık
 Katsayısı ile Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarda Ek Ödeme Verilecektir.
 Ortalama Getirisi 158.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına Bağlı Olarak Zaman İçinde artacaktır.
 7- Toplu Sözlşeme İkramiyesi Matbu Tutar olan 60.00 TL Tutar 01/01/2016 Tarihinden itibaren 750 Gösterge
 Rakamının, Memur Maaş Aylık Katsayısı ile Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarda Ödenmesine Devam Edilecek
Olup Memur Maaş Aylık Katsayısı Değiştikçe Aynı Oranda Artarak Ödemeye Devam Edilecektir.
66 - 69 -71 -74 TL Şeklinde Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır
 8- Sivil Savunma Uzmanlarının Özel Hizmet Tazminat Oranı 5 Puan Artırılmıştır.
Ortalama Getirisi 41.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır
 9- 15/01/2016 Tarihi İtibari İle (Aylıksız İzinde Bulunanlar Dahil) Ve Bunların Bu Tarihten Önceki Emeklileri Dahil
 Olmak Üzere 15/01/2005 Tarihinden İtibaren Görevde Bulunan Tüm Memurlara 1 Derece Verilecektir.
 Derece Yükselmesine Bağlı Olarak Değişen Değerler Üzerinden Extra Getiri Sağlayacak Olup,Artış Oranlarına ve
 Enflasyon Farkına Bağlı Olarak Zaman İçinde Getirisi Artacaktır
 10- Şef Kadrosunda Bulunanların Özel Hizmet Tazminat Oranları 7 Puan Arttırılmıştır.
Ortalama Getirisi 58.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır
11- Emekli Keseneği Tazminat Yansıtma Oranları
01/10/2008 den Önce Memuriyete Başlayanlar İçin
3.Dönem Toplu Sözleşme İle
 Ek Göstergeleri 31/08/2015 e kadar 01/09/2015 dan itibaren
6400 (Dahil) - 7600 (Hariç) Arasında Olanlar 180 Den 195 'e
4800 (Dahil) - 6400 (Hariç) Arasında Olanlar 150 Den 165 'e
3600 (Dahil) - 4800 (Hariç) Arasında Olanlar 130 Den 145 'e
2200 (Dahil) -36000 (Hariç) Arasında Olanlar 70 Den 85 'e
Digerleri 40 Den 55 'e
 Yükseltilmiş Olup Emekli Maaşlarımıza 100.00.TL olmak üzre Memur Maaş Aylık Katsayısı Artılşarı Oranında Artarak
 Yansıyacaktır.
01/10/2008 Sen Önce Memuriyete Başlayan Ve 01/09/2015 Den İtibaren Ememkli Olacaklar İçin İse
Emekli ikarmiye Tutarlarında Heryıl İçin 125.00.-TL Artış Sağlayacaktır.Örn.30 Yıl Hizmeti Olan 3.750.00.-Tl Daha Fazla
 Emekli İkramiyesi Alacaktır.
27/08/2015 Tarih ve 29458 Sayılı Resmi Gazeede Yayımlanan 2015/8057 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile 01/09/2015 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Girmiştir.
12- Mali Hizmetler Uzmanı Kadrosunda Bulunanlar İçin
1 ve 2.Dercede Olanlar Açısından Özel Hizmet Tazminat Oranları 10 Puan Arttırılmıştır.
Diğer Dercede Olanlar Açısından Özel Hizmet Tazminat Oranları 10 Puan Arttırılmıştır.
Ortalama Getirisi 83.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır
Mali Hizmetler Yardımcısı Kadrosunda Olanlar Açısından İse 7 Puan Arttırılmıştır.
Ortalama Getirisi 58.00 TL Olup Artış Oranlarına ve Enflasyon Farkına Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır
 12-Yeni kurulan Üniversitelerde Ödenen Geliştirme Ödenekleri 31/12/2015 Tarihinde i Sona Erecek Olup,
31/12/2017 Tarihine Kadar Ödeme Süre Uzatılmıştır.
13- İkinci Öğretim Fazla Mesai Görevlendirilmesleribne Uygulanan
% 30 Sınrlama % 40 'a
% 10 Sınrlama % 15 'e Yükseltilmiş Olup
01/01/2016 Dan İtibaren İmkanlar Dahilinde Daha Fazla Personel Görevlendirme İmkanı Doğmuştur.
 14- Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Bazı Personellerin Döner Sermaye Ek Ödeme Tavanları
Arttırılmıştır.
Eski Tavan 150
Yeni Tavan 170
Ortaya Çıkan 20 Puanlık Farkın Ortalama Getirisi Net 165.00 TL Civarında Olacak ve Artış Oranlarına ve Enflasyon
Farkına Bağlı Olarak Zaman İçinde Artacaktır
 15- Tıp Ve Diş Hekimliği Fakülteleri İle Sağlık Uygulama vee Araştırma Merkezlerinin Hesabında Toplanan Döner
 Sermaye Gelirlerinden Yapılan Ödemelerde;
 Ayda 5 Güne , Yılda 10 Güne Kadar olan Yıllık İzin Sürelerine Kesinti Yapılmayacaktır.
 16-Kredi ve Yurtlar Kurumunda Fazla Çalışma Ücretleri Bir Kat Artırımlı Ödenecek
Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, (Kredi ve Yurtlar Kurumunda özel ve
 gece hizmetleri talimatnamesi çerçevesinde) yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenmekte olan fazla çalışma
 ücreti (2015 yılı için 1,63.-TL) bir kat artırımlı olarak ödenecektir.
YURTLARDA GÖREV YAPAN PERSONELİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
(2015 yılı için saat başı 1,63.-TL üzerinden hesap edilmiştir)
BİRİM AYLIK (azami) 3,26.-TL x 90 Saat = 293,40.-TL
Yazarlar
 Eğitim-Bir-Sen Basın Yayın
 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top