TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ
0 | | | 11-01-2016

Zeki ÖZ

Toplu Sözleşme Kazanımları Bir Bir Uygulanıyor

2016-2017 Yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme kamu çalışanlarına önemli kazanımlar sağladı. Toplu sözleşme süreci ve sonrasında kazanımları memurlarla çeşitli vesilelerle konuştuk, tartıştık. Olumlu bulanlar yanında çeşitli eksiklikleri bizimle paylaşanlar oldu. Ancak genel kanaat önemli kazanımlar elde edildiği noktasında birleşiyor.

Toplu Sözleşmede elde edilen kazanımlar Ocak 2016 dan itibaren fiilen uygulanmaya başladı. Hem çalışan memurlar bakımından hem de emekli olmuş memurlar bakımından elde edilen kazanımlar artık uygulama sahasındaır. Ortalama Öğretmen maaşı 3000 tl- ortalama memur maaşı 2500 tl ye yaklaşmış durumda. Bu da çalışanlarımızın 1000 dolar civarında bir maaş elde ettiğini göstermektedir. Bundan sonra hedefimizi gelişmiş ülkelerdeki memur maaşlarına göre belirlemeliyiz. Bugün AB ülkelerinde 1600 Euro civarında olan bir maaş söz konusudur. Biz de sendika olarak, çalışanlar olarak bu rakamları hedef olarak almalıyız, bu doğrultuda kamuoyu oluşturmanın mücadelesini yapmalıyız. Kısır çekişmeler,  sen ben kavgaları çalışma hayatımızın hiçbir sorununu çözmüyor. Elde edilen başarıları görmezden gelmenin, yok saymanın kimseye faydası yok.

Toplu Sözleşme sürecinden önce bir öncelikler sıralaması yapıldı. Maaşlara yapılacak artışta ciddi bir oransal artış sağlamak. 6+5 bu anlamda çalışanların büyük çoğunluğunu memnun eden bir orandı. Emekli memurlara bu orana ilaveten 100 tl ilave bir artış yapıldı. Son iki toplu sözleşme sürecinde emekliler hep ön plandaydı. Çünkü son yıllarda emekliler bakımından ciddi kayıplar söz konusu olmuştu. Emekli olmayı planlayan kamu çalışanları bakımından da emekli ikramiyelerinde ciddi iyileşmeler sağlanmış oldu.

30 Yıl Sonunda Emekli Olan Bir Memur (Lise Mezunu)

 Net Maaş                                      1,877.55 TL

 Emekli İkramiyesi                        67,700.38 TL

30 Yıl Sonunda Emekli Olan Bir Öğretmen

 Net Maaş                                         2,215.08 TL

 Emekli İkramiyesi                         79,870.52 TL  

35 Yıl Sonunda Emekli Olan Bir Öğretmen

Net Maaş                                         2,353.52 TL

 Emekli İkramiyesi                         93,182.28 TL

Eğitim Çalışanları bakımından önemli önceliklerimizden birisi de nöbet ücretleri oldu. 2016 yılı için 2 saat, 2017 yılı için 3 saat olmak üzere cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez nöbet ücreti alınmış oldu. Böylece nöbet görevi yapan öğretmen ve yöneticilerimiz ayda 100 tl gibi bir ücreti almış olacaklar. Aynı şekilde sınav ücretleri meselesi de bu süreçte çözüme kavuşturulan bir başka önemli meseleydi. Cuamartesi ve Pazar günleri yapılan sınav ücretlerinde %250 gibi bir artış sağlanarak Gözetmen için net 120 tl, salon başkanı için 140 tl gibi kazanım oluştu.

Şimdi yeni hedeflere yürüyoruz. Karabük’te Eğitim İş Kolunun yetkili sendikası olarak yeni kazanımlar elde etmenin mücadelesi içinde olacağız. Biz çalışma alanlarımız olan okulları, öğretmenler odalarını, hizmetli ve memurları sürekli ziyaret ederek alanda karşılaşılan sorunları yerinde tespit ederek yeni döneme hazırlanıyoruz.   

                                                                                                                        13/01/2016

                                                                                                                          Zeki ÖZ

Top